Dette seier lokale taxiselskap om at den praktiske drosjesjåførprøven blir avvikla