Stor fôrkontrakt er bra for dei lokale oppdrettsselskapa på Bømlo