Pensjonistane får vitjing av «sjefen over alle sjefar»