32 elevar på maritime fag siktar mot fagbrev

foto