Kommunen vurderer kunstutsmykking av nye Bremnes ungdomsskule

foto