Færre heilt arbeidsledige - fleire på tiltak

foto