Kjem til Moster for å snakka om nasjonalt jubileum

foto