Nytt fjes i leiargruppa i Eidesvik Offshore ASA

foto