No blir skiltet til Skinnhueneset umogeleg å stela