Næringslivet har brukt mykje mindre koronastøttemidlar enn venta

foto