Fleirtalet av lærarane klarte ikkje å følgje opp sårbare elevar i heimeskule