Svakare kvartalsresultat for Eidesvik Offshore

foto