Nordmenn flest meir bekymra for norsk økonomi enn privatøkonomien

foto