Har produsert dobbelt så mange pass førre veke som i byrjinga av året