Tilbyr kommunen bygget sitt til ny brannstasjon

foto