Har plukka vekk fylkeskommunen sitt veganleggskontor på Kuleseidkanalen