Statsforvaltarane ber staten sjå på ordninga med veterinærvakt