Går mot offisiell vegopning av ny fylkesveg mellom Grutle og Hidle