Forstår ikkje politikken i Oslo rundt bompengesøknaden

foto