Går mot nedlegging av tre vidaregåande skular i Sunnhordland: Samarbeidsrådet godtek ikkje nytt skulebruksforslag

foto