Hundrevis av skulebygg har store manglar i ventilasjonsanlegget

foto