Åtvarar mot å tolke naturlege svingingar som pause i global oppvarming