Driftig Bømlokvinne har gjeve namn til fjelltopp i Antarktis