Opnar opp for tidleg førehandsrøysting på rådhuset