foto

«Martahålo» på Berge, ei historie som lever vidare

Sjølv om det er over 200 år sidan det skal ha skjedd, vitnar likevel stadnamnet den dag i dag om den triste og tragiske lagnaden til den unge tenestejenta som levde på slutten av 1700-talet på ein gard på Berge.