– Me har fått synleggjort breidda i lokalt næringsliv

foto