— Dei som har mista språket treng hjelp raskt, og dei treng å bli teken på alvor!

foto