Hareide inviterer fylkeskommunane til ferjedialog

foto