Den første humanistiske konfirmasjonsseremonien er gjennomført på Bømlo

foto