foto
GLADE: Silje Eriksen Oldereide, Anita Joy Nesse, Elisabeth Holme Grønnevik, Louise Palmer Ådnanes og Margrethe Simonsen Hope representerer Våge skulemusikklag og barnekoret Lydius som har arva bustaden. Her sit dei i stova i huset. Foto: Nils-Tore Sele

Skulekorps og barnekor sel bustad dei fekk i arv

Då huseigaren som åtte huset i Vordnesvegen 28 på Våge gjekk bort, hadde han bestemt at Våge skulemusikklag og barnekoret Lydius skulle arva einebustaden. No vil skulekorpset og barnekoret realisera arven ved å selja det.