Vil gjera lokal byggjeskikk betre - brikke for brikke