— Det gjer inntrykk på oss folkevalde at så mange møter opp og seier si meining