Utbyggjar ville ikkje gå med på at talet naust skulle reduserast i Sponavikjo: Fekk støtte av politikarane

foto