Kommunen og Revidert Bømlopakke: Ville bruka utbetringsmidlar til Leirdalen-krysset