Regjeringa foreslår å dele tre storfylke – sju fylke kjem attende