Når ei uønskt hending skjer, kjem familien din til å klare seg heilt sjølv?

foto