Kommunen skal byggja rus- og psykiatrisenter

foto