Må bli lettare å få erstatning grunna dårleg veg

foto