Sjømateksporten fall i starten av året – ned 3 prosent