E134 over Haukelifjellet opnar på nattetid igjen

foto