FHI: Høg risiko for spreiing av muterte virus

foto