Vart samde om å leggja vekk diskusjonen kring BUS-tomta

foto