Kommunane slit med å ta imot korona-pasientane

foto