Mange brennmaneter observert langs sørvestkysten i vinter

foto