Norske forskarar jobbar med å lage vaksine mot både korona og influensa