Fylket ville gjennomføra synfaring på denne vegen med Teams