Litt fleire kollektivreiser i Vestland i fjor

foto