Ønsker møteplass for ungdom - kan gamle BUS-tomta vere aktuell?