Barn og tilsette vert ikkje utsette for skadelege radongassar ved Meling skule