Stortingspolitikar vil kjempa for Tamar og Harout

foto